RPA Terminolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Terim

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), işletmelerin iş süreçlerinin bir parçası haline geldiğinden, iş liderlerinin aşina olması gereken RPA terminolojisi miktarı arttı. İş süreçleriniz için doğru RPA uygulamasını seçmek için bazı terminolojiye hakim olmanız gerekir. Bu yazımızda öğrenmeniz gereken RPA terminolojisinden bahsedeceğiz.

RPA Terminolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken 4 Terim

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), işletmelerin iş süreçlerinin bir parçası haline geldiğinden, iş liderlerinin aşina olması gereken RPA terminolojisi miktarı arttı. İş süreçleriniz için doğru RPA uygulamasını seçmek için bazı terminolojiye hakim olmanız gerekir. Bu yazımızda öğrenmeniz gereken RPA terminolojisinden bahsedeceğiz.

 İş Alanındaki Terimler Nelerdir?

RPA terminolojisi

 1) Mükemmeliyet Merkezi (CoE)

Mükemmeliyet Merkezi, RPA'nın uygulanmasına ve devam eden dağıtımına yardımcı olmak için RPA'nın kullanıma sunulmasının başlangıcında şirkette oluşturulan bir departmandır. CoE, RPA girişimi için bir yönlendirme komitesi görevi görür. Ayrıca programın tasarımını, geliştirilmesini ve yönetimini de yönetir. CoE, RPA'nın her yönünün uygun şekilde desteklendiğinden emin olmak için süreç sahiplerinden, iş analistlerinden ve RPA geliştiricilerinden oluşur. RPA yazılımı için süreçlerin belirlenmesi, kurum genelindeki departmanlarla koordinasyon ve programın genel başarısının izlenmesi CoE'nin görevleridir.

 2) Tam Zamanlı Eşdeğeri (FTE)

Tam Zamanlı Eşdeğeri RPA terminolojisinden biri, tam zamanlı bir çalışanı temsil eden bir ay veya bir yıl gibi belirli bir dönemdeki çalışma saatlerinin sayısıdır. FTE hesaplanırken, sürecin otomatikleştirilmesiyle oluşturulan FTE değeri ile görevin manuel olarak işlenmesiyle oluşturulan FTE değeri karşılaştırılır. FTE, “Belirlenen iş süreci RPA kullanılarak otomatik hale getirilebilir mi?” sorusunu cevaplamak için kullanılan önemli metriklerden biridir. FTE, RPA'nın yatırım getirisi ölçümünde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

 3) Kavram Kanıtı (POC)

Proof of Concept, verilen yazılım ve donanımın istenen işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini anlamak için sistemin, onu kullanacak kişi veya şirket tarafından planlanan bir projede test edilmesi sürecine verilen terimdir. RPA terminoloji dünyasında, otomasyon çalışma durumunu göstermek, üretebileceği beklenen yatırım getirisini belirlemek ve en iyi RPA'yı seçmek için, RPA girişiminin başında bir POC çalıştırılır.

 Teknoloji Alanındaki Terimler Nelerdir?

RPA terminolojisi

 1) Optik Karakter Tanıma (OCR)

Optik Karakter Tanıma, taranmış kağıt, PDF dosyaları veya dijital kamerayla çekilmiş görüntüler gibi belgelerin düzenlenebilir verilere dönüştürülmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. OCR, harfleri resimlerden seçip ayırarak harflerden kelimeler ve kelimelerden cümleler üretir. RPA yazılımı, OCR teknolojisini kullanarak dijital resimler ve PDF'ler gibi çeşitli fatura türlerini alabilir ve işleyebilir.

 2) Doğal Dil İşleme (NLP)

RPA terminolojisinden biri olan Doğal Dil İşleme, bilgisayar yazılımlarının insan dillerini anlamasını, yorumlamasını ve taklit etmesini sağlayan bir yapay zeka alanıdır. NLP algoritmaları, RPA yazılımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin RPA ile geliştirilen chatbotların kalbinde NLP teknolojisi yatıyor. Ayrıca RPA yazılımı, "Bize ulaşın!" gibi yapılandırılmamış verileri ayırmak için NLP algoritmalarını kullanır. formlar, e-postalar ve sesli mesajlar.

 3) Akıllı Robotik Proses Otomasyonu (IRPA)

Intelligent Robotic Process Automation, RPA'nın yapay zeka, NLP ve OCR gibi gelişmiş kaynaklarla kombinasyonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yapay zeka algoritmalarını kullanan RPA sistemleri, daha karmaşık iş süreçlerini verimli bir şekilde otomatikleştirebilir.

 4) Komut Satırı Arayüzü (CLI)

Komut satırı arabirimi, komut satırlarını kullanarak bilgisayar programlarını tetikleyen bir arabirim sistemidir. Herhangi bir grafik arayüze sahip değildir. Konsol ekranındaki görevleri gerçekleştirmemize yardımcı olur. RPA yazılımı bir grafik arayüze sahiptir. Ayrıca herhangi bir grafik arayüz kullanmadan CLI ile çalışabilir.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow