RPA'dan Yatırım Getirisi ve Gizli Maliyetler

rpa,rpa yatırım maliyeti,rpa getirisi

RPA'dan Yatırım Getirisi ve Gizli Maliyetler

Klasik tanıma göre, RPA'dan elde edilen yatırım getirisi, net kârın katlanılan maliyetlere bölümüdür. Robotik Proses Otomasyonu durumunda kar, aynı görevleri yerine getirmek için personel çalıştırmanın toplam maliyetinden RPA ile bağlantılı olarak ortaya çıkan toplam maliyetlerin çıkarılmasıyla hesaplanabilir. Bu, bir projenin karlılığı hakkında net bir yanıt almak için yalnızca iki sayı bilmeniz gerektiği anlamına gelir . Ne yazık ki bu rakamları belirlemek o kadar kolay değil…

Bu makale, personel istihdamının toplam maliyetine odaklanmayacaktır. Her şirketin bunu hesaplamak için kendi yolu vardır. Bu sadece bordro ve ücret dışı yardımlarla ilgili değil. Bu tür maliyetler aynı zamanda ofis altyapısı, BT, İK, muhasebe vb .

Öte yandan, TCA (Total Cost of Automation) olarak da bilinen robotik süreç otomasyonunun maliyeti söz konusu olduğunda , aşağıdakilerden oluşur:

  • Lisans maliyeti,
  • Altyapı maliyeti,
  • Robot geliştirme maliyeti,
  • Robot bakım maliyeti.

Bir şirketin kendi Robotik Mükemmeliyet Merkezine sahip olduğu durumlarda , hesaplamalar biraz daha kolaydır. Tek tek robotlar için geliştirme ve bakım maliyetlerini ayrı ayrı hesaplamak gerekli değildir, sadece Merkez tarafından yapılan toplam maliyetleri toplayın.

Ancak, Sayıştayın her bir bileşeninin gözden kaçırması kolay kendi gizli maliyetleri vardır. Sonuçta bu, tüm projenin karlılığını büyük ölçüde etkileyebilir. Aşağıda Sayıştayın ayrı ayrı bileşenlerini açıklarken en önemli hususların altını çizdim.

Lisans Maliyeti

Görünenin aksine, robotu fiilen piyasaya sürmeden önce lisans bedelini hesaplamak kolay değil. Sadece pratikte, robotun gerçek dünya ortamında ne kadar iyi performans gösterdiği ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, önceden yapılması gerekiyorsa, en kolay yol, robotların günün her saati çalışabileceğini dikkate alarak, robotların kaç tane tam zamanlı eşdeğerin (TZE) yerini alacağını hesaplamaktır . Daha sonra, çok ihtiyatlı hesaplamalar yaparak bile, bir lisansın 3 FTE'ye eşit olduğunu varsayabiliriz . Robotların insanlardan daha hızlı çalıştığını varsayarsak ,bu oran daha da yüksek olmalıdır. Ancak pratikte 1:1'den daha yüksek oranlara ulaşmak zordur. Bunun nedeni, robotların genellikle yalnızca tipik çalışma saatlerinde çalışmasıdır. Sistem gecikmeleri ve uygulamanın yanıt vermesi için uzun bekleme süreleri nedeniyle robotların insanlardan daha hızlı çalışmadığı da sıklıkla görülen bir durumdur. Bu tür sınırlamalar göz önüne alındığında, robotik FTE başına maksimum bir lisans oranının benimsenmesi mantıklıdır .

Altyapı Maliyeti

Kendi BT altyapımız varsa, BT departmanının genellikle ayrı bileşenler için fiyatları vardır. Böyle bir altyapının kiralanması halinde, tedarikçisi bize bu verileri sağlayabilir. Anahtar, tüm bileşenleri dikkate almaktır . Kullanılan RPA platformuna bağlı olarak sayıları önemli ölçüde değişebilir, bu nedenle dikkate alınan her seçenek için bir simülasyon yapmaya değer. Tek değişken, iş istasyonu sayısıdır, ancak bu, gerekli lisans sayısına benzer şekilde hesaplanabilir.

Ancak, bir üretim ortamının tek başına işi yapmak için yeterli olmadığını akılda tutmak önemlidir . Tipik bir durumda, robot geliştiricileri için bilgisayarların yanı sıra çalışma ortamları için lisansların yanı sıra en az bir test ve bir geliştirme ortamına ihtiyacımız var. Ayrıca bu durumda, RPA platformu üreticileri lisanslama konusunda farklı yaklaşımlar benimsemiştir, bu nedenle nihai hesaplamalarda bu maliyetin dikkate alınması gerekir.

Robot Geliştirme Maliyeti

Bir tedarikçiden robot sipariş ettiğimiz tipik bir durumda, robot geliştirme maliyeti doğrudan sözleşmede belirtilir . Nispeten basit görünüyor, ancak ne yazık ki bu öğenin çok fazla gizli maliyeti olabilir. Her şeyden önce, robot değerlemesi her zaman kesin bir tahmindir . Uygulamada, işe fiilen başlamadan önce tam dokümantasyon nadiren mevcuttur. İyi bir spesifikasyona sahip olsak bile, iş ortamı değişken olduğundan ve işlerin seyri sırasında süreçler geliştiğinden, maliyetleri artırabilecek beklenmedik durumların ortaya çıkma riski her zaman vardır. Proje değişiklikleri ve yeniden değerlendirmeyi içerebilir .

Daha önce belirtildiği gibi, kendi Robotik Mükemmeliyet Merkezimiz varsa, artık tek bir robotun maliyetine odaklanmamız gerekmez, bunun yerine hem geliştirme hem de bakım maliyetleri açısından Merkez tarafından yapılan toplam maliyetleri dikkate alabiliriz. . Doğal olarak, bu, böyle bir Merkezin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamakla ilgili yepyeni bir dizi zorluğu beraberinde getiriyor, ancak bu başka bir makalenin konusu.

Robot Bakım Maliyeti

Bakım maliyetlerini doğru bir şekilde tahmin etmek çok zordur., çünkü seçilen teknolojiye, üretim sürecinin parametrelerine ve her şeyden önce robotların gerçekleştirdiği süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilirler. Robotun gelişimi için ayrıca ödeme yaptığımız klasik model durumunda, bu maliyetleri en aza indirme eğilimi vardır ve bu daha sonra günlük kullanıma yansır. Hızlı ve ucuz bir şekilde geliştirilen bir robot piyasaya sürüldüğünde çok pahalı hale gelebilir. Bu risk, ayrı bir hizmet sözleşmesi imzalanarak kısmen azaltılabilir. Ancak uygulamada, hiçbir tedarikçi öngörülemeyen durumlarla ilgili tüm riski üstlenmez, bu nedenle ortaya çıkan maliyetler nihai olarak kullanıcılara aktarılır. Benzer şekilde, süreç değişkenliğini tahmin etmek zordur ve klasik model durumunda bahsedildiği gibi,herhangi bir değişiklik için ayrıca ödeme yapın . Genellikle bakım maliyetinin yıllık robot geliştirme maliyetinin yaklaşık %20'si olduğu varsayılır, ancak bu rakam yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak %5'ten %50'ye kadar değişebilir.

Mükemmeliyet Merkezi – Gerçek Maliyetler

Bu kadar kısa bir makalede kendi Robotik Mükemmeliyet Merkezinin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili tüm hususlara değinmek zordur. Maliyetlerin kendilerine odaklanacak olsaydık, maaş bordrosu maliyetlerini değerlendirirken olduğu gibi, sadece ücret dışı faydaları değil aynı zamanda şirket genel giderlerini de ekleyerek benzer varsayımlarda bulunmak en iyisi olurdu. Merkezin maliyetlerini önceden hesaplamak istiyorsanız, hangi yetkinliklere ihtiyacımız olacağını kontrol etmekte fayda var. 

Sonuç – RPA'dan Yatırım Getirisi

Yukarıda belirtilen tüm maliyet bileşenlerini hesaba katarsak, RPA'dan yatırım getirimizi hesaplayabiliriz . Ne yazık ki, daha önce de belirttiğim gibi, her bir maliyet kalemi, daha küçük veya daha büyük bir belirsizlik içerir ve özellikle yeterli deneyime sahip değilsek, doğru hesaplamalar zor olabilir.

Kaynak:https://dtmates.com/en/business/return-on-investment-from-rpa-vs-hidden-costs/

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow